La reforma efectuada per la Llei 8/2021, de 2 de juny, per la que es reforma la legislació civil i processal pel recolzament de les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica, va establir per primera vegada un sistema respectuós amb els drets fonamentals de les persones amb discapacitat i en acordança amb la Convenció de la ONU sobre els drets de les persones amb discapacitat de 2006. Va entrar en vigor el 3 de setembre de 2021, canviant per complert el sistema que teníem amb anterioritat i situant a la persona en el centre, promulgant un sistema en el que es respecta la voluntat, els desitjos i les preferències de la persona i garantit l’accés a la Justícia de totes les persones.

El recolzament es la idea fonamental: recolzar a la persona a les àrees que precisi como regla general respectant la seva voluntat, els seus desitjos i les seves preferències, i, quan no pugui donar-se aquest recolzament per una situació d’impossibilitat, s’establirà una representació per a la presa de decisions. Es posen en valor les cures i es presta especial atenció a la figura de la curatela -assistència a Catalunya-. El procediment s’orienta com un sistema de col·laboració interprofessional.

Els canvis més rellevants que presenta aquesta Llei son els següents:

  • La possibilitat que la pròpia persona estableixi mesures voluntàries basades en la seva voluntat, els seus desitjos i les seves preferències i que les mesures judicials només es donin en cas de defecte o insuficiència de la voluntat de la persona.
  • La desaparició de les incapacitats, la tutela i la rehabilitació o pròrroga de la patria potestat o potestat parental. Es busca un desenvolupament jurídic en condicions d’igualtat, que respecti la dignitat i la personalitat de la persona, respectant els seus drets fonamentals inherents. Actualment, la tutela únicament es d’aplicació pels menors no emancipats.
  • La revisió periòdica de les mesures de recolzament adoptades cada tres anys o davant qualsevol canvi en la situació de la persona. Excepcionalment i de manera motivada, la revisió podrà dur-se a terme cada sis anys.
  • S’estableix que no podran exercir cap mesura de recolzament aquells que, en virtut d’una relació contractual, prestin serveis assistencials, residencials o de naturalesa anàloga a la persona a la que li presten recolzament.
  • L’art. 7 bis de la Llei d’Enjudiciament Civil, aplicable a qualsevol jurisdicció pel caràcter supletori de la Llei d’Enjudiciament Civil, recull el dret de les persones amb discapacitat d’entendre i esser enteses, la lectura fàcil, la figura del facilitador i la possibilitat que les acompanyi una persona de la seva elecció des del primer contacte amb autoritats i funcionaris. En el mateix sentit, s’ha modificat l’art. 25 de la Llei del Notariat de 28 de maig de 1862 que inclou aquests aspectes al seu paràgraf final.

A Catalunya, l’adaptació del Codi Civil Català a aquesta reforma va efectuar-se mitjançant el Decret-llei 19/2021, de 31 d’agost, pel que s’adapta el Codi Civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat.

Si tens qualsevol dubte, estarem encantats d’assessorar-te.

Sara Díez Rodríguez

Author Sara Díez Rodríguez

More posts by Sara Díez Rodríguez

Leave a Reply

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies,

ACEPTAR
Aviso de cookies