AVÍS LEGAL

 

Està vostè accedint el lloc web de SUSANA RODRÍGUEZ PUENTE, ADVOCADA, https://srpuenteabogados.com el propietari i el responsable de la qual SUSANA RODRÍGUEZ PUENTE amb NIF/CIF 30.577.413-V, amb domicili a efecte de notificacions a 08301-Mataró, Plaça Cafè del Mar 7, srpuente@abogadosrp.com , Tel. 937962087 i Fax 93 7963962.

Aquest lloc web pot ser visitat per qualsevol usuari de manera lliure i gratuïta sempre que sigui per al seu ús a nivell exclusivament personal. S’entendrà per «Usuari» tota persona física o jurídica que accedeixi o hagi accedit a aquest lloc web, subjecte per tant al contingut del present Avís Legal.

L’usuari haurà d’utilitzar aquest lloc web i els seus continguts i/o serveis de manera diligent i de conformitat amb el contingut del present Avís Legal, així com amb la llei, la moral, l’ordre públic i els bons costums. Accedint a aquest lloc web l’usuari es compromet a acceptar i aplicar els termes del present Avís Legal.

SUSANA RODRÍGUEZ PUENTE, ADVOCADA, es reserva el dret a modificar o suprimir en qualsevol moment i sense previ avís els continguts, serveis i informacions que es troben en aquest lloc web.

SUSANA RODRÍGUEZ PUENTE, ADVOCADA, s’eximeix per qualsevol mena de responsabilitat derivada de l’existència de malware, errors en les línies de comunicació, defectes de hardware i software en l’equip dels usuaris.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Són propietat de SUSANA RODRÍGUEZ PUENTE, ADVOCADA, i es troben protegits per les lleis espanyoles tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre qualsevol dels continguts d’aquest lloc web, quedant reservada a favor de SUSANA RODRÍGUEZ PUENTE, ADVOCADA, la seva exclusiva titularitat per a tothom i durant tota la vida legal d’aquests. Els tercers titulars de drets de propietat intel·lectual sobre fotografies incloses en aquest lloc web han concedit a SUSANA RODRÍGUEZ PUENTE, ADVOCADA, les corresponents autoritzacions per a la seva reproducció i posada a la disposició del públic.

S’entenen compresos entre aquests drets, a manera enunciativa i no limitativa, qualsevol dels drets de propietat intel·lectual i industrial sobre textos, imatges, dibuixos, combinacions de colors, arxius d’àudio i/o de vídeo, arxius de programari, botons, marques, logotips, eslògans i dissenys, programes d’ordinador i els seus elements (codis font, interfaces, aplicacions, desenvolupaments del sistema…), així com sobre l’estructura, disseny, selecció, ordenació i presentació de qualsevol informació i/o contingut en aquest lloc web.

Queden expressament prohibides, en tot cas, la reproducció, còpia, comunicació pública, distribució, modificació, transformació, supressió, manipulació, i qualsevol altra forma d’utilització, amb o sense ànim de lucre, de tot o part d’aquest lloc web o qualsevol dels seus continguts, sense la prèvia i expressa autorització per escrit de SUSANA RODRÍGUEZ PUENTE, ADVOCADA.