POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

 

En compliment de la Llei orgànica 15/1999 sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, SUSANA RODRÍGUEZ PUENTE, ADVOCADA, comunica a l’Usuari que les dades facilitades a través d’aquest lloc web queden recollits en un fitxer el responsable del qual és SUSANA RODRÍGUEZ PUENTE amb NIF/CIF 30.577.413-V amb domicili a efecte de notificacions en 08301-MATARÓ, Plaça Cafè del Mar 7, e-mail srpuente@abogadosrp.com, Tel. 937962087 i Fax 937963962, i la finalitat del qual és donar resposta a les consultes que l’usuari ens faci arribar a través del nostre formulari de contacte.

Les dades de caràcter personal de l’interessat seran tractats amb absoluta confidencialitat i en cap cas seran cedits a tercers sense el seu previ consentiment.

 

L’interessat pot exercitar els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades; per a exercitar aquests drets n’hi ha prou amb dirigir-se per escrit a SUSANA RODRÍGUEZ PUENTE, ADVOCADA o enviar un e-mail sol·licitant aquesta informació, correcció o anul·lació a l’adreça: srpuente@abogados.com, incloent el nom, cognoms, fotocòpia del DNI i adreça de correu electrònic.

Continguts de tercers:

SUSANA RODRÍGUEZ PUENTE té el dret, però no l’obligació, al seu lliure albir, de corregir errors o omissions de qualsevol part del lloc web, de mostrar alguna informació en concret per a complir amb determinades lleis, i d’editar, modificar, rebutjar o suprimir qualsevol Contingut, en tot o en part, del lloc web.

Links: En les nostres pàgines web l’Usuari podrà trobar enllaços a altres llocs web gestionats per tercers. L’establiment de qualsevol de les unions, enllaços, reexpedicions o associacions («links») amb altres pàgines web (www), possibilitades des del lloc web, no implica que existeixi algun tipus de relació, col·laboració o cap dependència entre SUSANA RODRÍGUEZ PUENTE, ADVOCADA i el responsable del lloc web aliè, i no comporta una garantia de SUSANA RODRÍGUEZ PUENTE, ADVOCADA a l’Usuari.

SUSANA RODRÍGUEZ PUENTE, ADVOCADA ni es fa responsable de la veracitat, fiabilitat, integritat o legalitat de qualsevol dels anuncis, opinions, ofertes, propostes, productes, béns, serveis, dades o altra informació mostrats o distribuïts a través del lloc web (d’ara endavant, «el Contingut»). L’Usuari reconeix i accepta que SUSANA RODRÍGUEZ PUENTE, ADVOCADA no es fa responsable del Contingut mostrat o distribuït a través del lloc web.