SUSANA RODRIGUEZ PUENTE ADVOCATS

Construint solucions

És un despatx especialitzat en les àrees de Dret Civil, Dret de Família, Dret Internacional Privat i Dret Penal, liderat per la Susana Rodríguez Puente, amb una trajectòria professional de 28 anys d’exercici.

Aquesta firma sempre ha preservat els principis tradicionals de l’advocacia, fomentant la formació continuada i l’especialització dels seus advocats, prioritzant l’assistència d’aquests a Congressos Nacionals i Internacionals de les àrees d’especialitat d’aquest despatx, tot combinant-ho amb l’estudi exhaustiu de cada cas que se’ns encarrega i l’ús de la tecnologia jurídica més moderna al servei de les persones i l’empresa, fins a oferir una solució completa que integri totes les qüestions derivades del conflicte plantejat en tots els seus àmbits: civil, laboral, mercantil, internacional, penal, contenciós-administratiu i fiscal.

Aquest despatx s’ha compromès des de l’inici amb la responsabilitat social, destacant la protecció social pro bono d’assessoria legal a entitats sense ànim de lucre que serveixen a l’interès públic i realitzen actes benèfics, assistencials, culturals, cívics, d’investigació o educatius.

El despatx manté relacions amb d’altres professionals de prestigi i amb els millors especialistes de totes les branques del Dret, treballant en col·laboració amb els mateixos.

Aquesta firma opera també a Barcelona i a Granollers.

SOCIA FUNDADORA

SUSANA RODRÍGUEZ PUENTE

Col·legiada 1.110 ICAMAT

srodriguezpuente@icamat.org

Llicenciada en Dret per la Universitat del País Basc, i obtingut el Diploma d’Estudis Avançats, Suficiència Investigadora per la Universitat de Barcelona. Durant la seva trajectòria professional exerceix com advocada especialitzada en Dret internacional Privat, Dret Penal, Dret Civil i de Família tant en l’àmbit nacional com Internacional.

Compagina l’exercici de la professió amb la carrera docent, impartint classes en diversos cursos superiors d’especialització sobre Dret de Família en les Escoles de Pràctica Jurídica i com a tutora de Pràctiques Externes de la UAB. Ha participat en la redacció del Protocol de Violència de Gènere de l’Ajuntament de Mataró, així com també com a membre de diverses comissions del citat organisme. Ha assessorat com advocada als següents organismes: CIRD Mataró, Cáritas Interparroquial Mataró i SIDH Consell Comarcal del Maresme de la Agència d’Habitatge de Catalunya. Ha sigut membre de la Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró i Presidenta de la Comissió del Torn d’Ofici del citat col·legi, així com també membre d’altres comissions com la de mediació i de la Comissió d’Igualtat. Actualment, assessora a corporacions de Dret Públic en l’àrea de benestar social i d’igualtat.

Autora d’articles especialitzats publicats en diverses revistes jurídiques i conferenciant habitual en ponències i sessions organitzades en col·laboració amb l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Mataró i el Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya.

Així mateix, ha sigut membre de la Comissió del Torn d’Ofici del Consell General de l’Advocacia Catalana i altres comissions com la de Drets Humans del citat organisme. A més a més de formar part de diverses associacions especialitzades en Dret de Família a nivell nacional; AEAFA i PLATAFORMA FAMILIA Y DERECHO.

MÉRITOS:

El 12 de juliol de 2015, el Consell General de l’Advocacia Espanyola va emetre el certificat de MÈRITS amb especial reconeixement a la labor realitzada com a Advocada del Torn d’Ofici, així com a la dedicació prestada, de manera exemplar, al servei de Justícia Gratuïta.

ADVOCADA COL·LABORADORA

SARA DÍEZ RODRÍGUEZ

Col·legiada 2.144 ICAVOR

sdiezrodriguez@icavor.com

Graduada en Dret i Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat Pompeu Fabra, inclosa una estada a l’Université Paris Est Creteil Val-de-Marne (França). Màster d’Accès a l’Advocacia per la Universitat Pompeu Fabra i Postgrau de Litigació i Pràctica Jurídica a l’Escola de Pràctica Jurídica a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers-Vallès Oriental (ICAVOR).

Aixi mateix, compta amb diversos cursos d’especialització jurídica de diverses i prestigioses Universitats internacionals com la Universitat d’Stanford. Recentment, ha realitzat el V Curs de Protecció Jurídica de les persones amb discapacitat del Consell General de l’Advocacia Espanyola (CGAE) i els cursos d’especializació lletrada en la jurisdicció de menors i violència de gènere del Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya (CICAC).

Especialitzada en Dret Civil, Dret de Família i Dret Penal, en àmbits nacionals i internacionals. Domina quatre idiomes: català, castellà, francès i anglès.